Bygglovsritningar

Vill ni veta vad ni får göra på er fastighet eller vad som är bestämt i detaljplanen? Ska ni köpa en fastighet och vill veta vilka möjligheter som finns på den? Vi kan hjälpa privatpersoner och företag med bygglovsritningar och kan också hjälpa till genom hela processen. 

Vi kan hjälpa er med att:

  • Göra bygglovsritningar.
  • Tolka gällande detaljplans bestämmelser.
  • Granska fastighetens bebyggelsestatus jämfört med detaljplanen.
  • Tolka och förtydliga bedömningar från byggnadsnämden.
  • Hjälpa er att bemöta tjänsteutlåtanden från byggnadsnämnden.
  • Ge råd för att få en smidigare bygglovsprocess.