Marklov

Om du ska bygga en stödmur, fälla ett träd eller asfaltera din uppfart kan du behöva ansöka om marklov. För att kommunen skall kunna göra en bedömning av din tänkta åtgärd så krävs det att du har ritningar. Vi kan hjälpa privatpersoner och företag med marklovsritningar och kan också hjälpa till genom hela processen.