Enskilt avlopp

När du ska anlägga ett enskilt avlopp kan det vara bra att ta hjälp av en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult. Exempel på problematiska markförhållanden kan vara att grundvatten ligger nära markytan eller att det är ett tunt jordlager innan berg.