Rivningslov

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Om rivningen däremot ska utföras utanför detaljplanerat område krävs det oftast en anmälan enligt plan- och bygglagen istället för en ansökan om rivningslov.

Vi kan hjälpa till med både anmälan och ansökan om rivningslov.